De Lakense Haard-wijken

Sociaal wonen in Laken

De eerste initiatieven van arbeiderswoningen en de tussen de twee wereldoorlogen en in de jaren 1950 opgerichte woonwijken van de Lakense
Haard, kenmerken de bouwkundige en sociale geschiedenis van Laken. Tot slot bezoekt u nog het Straatlantaarnmuseum.

ONZE PARCOURS

Rond de Leopoldsquare
...............................................................
Rond het Vredegerecht

Laeken Découverte asbl | rue du Champ de l’église 2, 1020 Laeken | 0479/39.77.15